Skladištenje guma

SKLADIŠTENJE GUMA

od € 10.00 (sezona)

Gume se pohranjuju u opremljenu sobu u policama.
Pohranjivanje okomito.

SKLADIŠTENJE GUMA S KOTAČI

od € 12.00 (sezona)

Gume s kotači se pohranjuju u opremljenu sobu u policama.
Skladištenje vodoravno.

Item Name
Veličina guma: R13/R14
Skladištenje guma (sezona)
Cijena za 1 guma
€ 10.00
Item Name
Veličina guma: R15/R16
Skladištenje guma (sezona)
Cijena za 1 guma
€ 11.00
Item Name
Veličina guma: R17/R18
Skladištenje guma (sezona)
Cijena za 1 guma
€ 12.00
Item Name
Veličina guma: R19/R20
Skladištenje guma (sezona)
Cijena za 1 guma
€ 14.00
Item Name
Veličina guma: R13/R14
Skladištenje guma (sezona)
Cijena po 1 kotaču
€ 12.00
Item Name
Veličina guma: R15/R16
Skladištenje guma (sezona)
Cijena po 1 kotaču
€ 14.00
Item Name
Veličina guma: R17/R18
Skladištenje guma (sezona)
Cijena po 1 kotaču
€ 15.00
Item Name
Veličina guma: R19/R20
Skladištenje guma (sezona)
Cijena po 1 kotaču
€ 17.00